Încărcare...

116

Beneficiari

22

Seturi de date

10

Studii

13

Sectoare cheie
Despre platformă

Instrument inovator pentru fundamentarea politicilor și strategiei naționale privind schimbările climatice

Platforma națională de adaptare la schimbările climatice, RO-ADAPT, este un instrument inovator pentru fundamentarea politicilor și strategiei naționale privind schimbările climatice, precum şi a celor sectoriale pe direcția de acțiune adaptarea la schimbările climatice. Platforma oferă un mediu virtual de lucru cu acces la:

O bază de date actualizată în timp real cu date climatice și non-climatice, accesibilă prin intermediul unor servicii standardizate/API-uri;

O hartă interactivă, cu interfață intuitivă, bilingvă (română și engleză), care să permite explorarea interactivă a seturilor de date publicate pe platformă;

Un geoportal avansat, cu funcționalități GIS avansate de analiză și vizualizare a datelor;

O colecție de studii privind categoriile de produse şi servicii specifice diferitelor sectoare abordate, incluzând indicatori climatici specifici fiecărui sector care pot fi utilizați pentru ameliorarea serviciilor ecosistemice și selectarea și ierarhizarea măsurilor de adaptare.

RO-ADAPT oferă suport decizional pentru 13 sectoare cheie

Resurse de apă

În ultimele decenii, schimbările climatice identificate atât la nivel global, cât și la nivel regional / local au efecte însemnate asupra resurselor de apă...

Citește mai mult

Păduri

Pădurile constituie una dintre resursele importante ale României, asigurând o gamă variată de servicii ecosistemice...

Citește mai mult

Biodiversitate și servicii ecosistemice

Schimbările climatice exercită în general un impact negativ asupra sănătății ecosistemelor, influențând habitatele speciilor, compoziția acestora...

Citește mai mult

Populație, sănătate publică și calitatea aerului

Impactul schimbărilor climatice asupra sănătății publice este multiplu: prin stres termic cauzat de valurile de căldură...

Citește mai mult

Educație și conștientizare

Educarea și conștientizarea publicului reprezintă o componentă cheie în răspunsul la provocările complexe ale societății actuale și mediului legate de schimbările climatice...

Citește mai mult

Patrimoniu cultural

Schimbările climatice au efecte complexe asupra siturilor culturale și naturale de patrimoniu, iar modificările așteptate la nivelul factorilor climatici vor conduce la...

Citește mai mult

Sistem urbane

Sistemele urbane reprezintă cea mai mare concentrare de populație, bunuri și infrastructură vulnerabile la schimbările climatice...

Citește mai mult

Agricultură și dezvoltare rurală

În România, agricultura deţine un statut deosebit de important, una din ramurile prioritare ale producţiei materiale...

Citește mai mult

Energie

Schimbările climatice afectează sectorul energetic în ceea ce privește producția, precum și în ceea ce privește condițiile de transport, distribuție și furnizare a energiei...

Citește mai mult

Transporturi

Impactul schimbărilor climatice în sectorul Transporturi, este generat de fenomene meteorologice extreme precum intensificarea precipitațiilor, vânturi extreme, inundații și valuri de căldură...

Citește mai mult

Turism și activități recreative

Schimbările climatice pot influența radical activitatea turistică, schimbând destinațiile turistice și structura cererii sezoniere...

Citește mai mult

Industrie

Industria României este afectată în mod diferențiat de variabilitatea parametrilor climatici, cum ar fi temperatura, precipitații lichide și solide, umezeala relativă a aerului...

Citește mai mult

Asigurări

Impactul schimbărilor climatice este deja vizibil în sectorul asigurărilor, având drept consecință creșterea costurilor daunelor și pierderilor cauzate de evenimentele meteorologice extreme...

Citește mai mult
Geoportal

Instrumente avansate de acces la date și informații

Procesarea eficientă a volumelor tot mai mari și mai diverse a informațiilor și datelor specializate privind schimbările climatice și a celor din domeniile unde acestea au efecte (energie, transporturi, resurse de apă, agricultură și dezvoltare rurală, sector forestier, turism, sisteme urbane, biodiversitate etc.) reprezintă una din principalele probleme cu care se confruntă specialiștii implicați în fundamentarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare și planificare pe termen mediu și lung. De asemenea, este foarte important ca factorii cheie implicați în luarea deciziilor să aibă la dispoziție informații multidisciplinare, actualizate, armonizate și detaliate,, care să reflecte atât situația curentă, cât și prognoza pe termen mediu și lung. RO-ADAPT, sub titulatura de geoportal , oferă o serie de instrumente interactive de căutare, vizualizare, descărcare și analiză a datelor și cunoștințelor publicate pe platformă.